„Nad naplněním příjmů je ale ještě určitý otazník. Sestavovali jsme stejně jako v ostatních městech a obcích rozpočet pro rok, kdy poprvé začne platit nová daňová reforma. Nemáme tudíž s čím srovnávat,“ upozornil starosta Jaromír Hlaváč.

Zastupitelé se shodli na tom, že 11 milionů korun, které je možné v příštím roce z vlastních prostředků investovat, znamená významný posun v hospodaření města.

„Počítáme také s mimorozpočtovými prostředky, především z evropských fondů, státních dotací a grantů kraje, ale otázkou zůstává, zda budeme mít v městském rozpočtu dost peněz na dofinancování. Město si ani nepomůže prodejem svého majetku, protože už jsou ve hře pouze dva byty. Dalšího majetku se město zbavovat nebude,“ připomněl starosta Hlaváč.

Investice

Při zařazování investičních akcí do rozpočtu byla snaha navázat především na letošní rok. Začala výstavba chodníků v Mírové ulici, kam je příští rok určeno 600 tisíc korun. Necelého půl milionu korun přispěje k dokončení rekonstrukce první etapy jedné z hlavních protivínských ulic – Komenského.
Milion korun spolkne úprava nábřeží vedle protipovodňové zdi, kde by do budoucna měla vzniknout promenáda s vyhlídkou na řeku.

Drahý chodník?

Diskusi vyvolala částka 2,8 mil. Kč určená na výstavbu chodníků v Libochově, odložená z letošního roku. „Původně se zde počítalo s částkou sotva poloviční, proč tak velké navýšení?“ – ptal se opoziční zastupitel Jan Kolář.

„Původně chodník nebyl plánován až na úplný konec ulice, navíc se zde buduje kanalizace, aby voda při větších deštích nezaplavovala domy a budou zde také některé stavební úpravy, které přimějou řidiče ke zmírnění rychlosti. K nárůstu ceny přispěla i skutečnost, že je zde velký výškový rozdíl a chodník musí být bezbariérový,“ vysvětlil vedoucí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí MÚ Jan Jelínek.

Z velkých investičních akcí Protivínští dále plánují zateplení a výměnu oken v domě čp. 202. Akce bude stát dva miliony korun.

„Je to poslední městský dům, který tyto úpravy ještě nemá. Myslím, že se jako město můžeme pochlubit tím, že máme majetek v pořádku,“ připomněl starosta.

V dlouhodobém plánu města je rekontrukce sokolovny a sportovně rekreační centrum na Ostrově. Do rozpočtu se však dostala jen příprava rekontrukce Kaplanky.