Odhaduje se, že například v Praze už má drtič jedno procento domácností. „Vypouštění rozdrceného odpadu do kanalizace však způsobuje její zanášení. Zvyšuje se i množství kalů na čistírnách a spotřeba kyslíku pro odbourávání organických látek,“ uvedl vedoucí rozvoje společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. Jan Jindra.

Podle jeho vyjádření zmíněné problémy zvyšují náklady na čištění vody. „Podle odhadů vypouští domácnosti s drtičem dvakrát tolik organického zatížení, než ty bez drtiče,“ upozornil Jindra. Každý by měl proto nákup drtiče do domácnosti zvážit. Může se totiž stát, že bude platit víc za stočné.

„V současné době sice nemají lidé povinnost hlásit instalaci drtiče správci kanalizace ani úřadům, zvažuje se však v budoucnu zákaz prodeje drtičů podle švýcarského vzoru, nebo jejich povolení s tím, že majitelé drtičů budou muset více připlácet,“ dodal Jindra.