Podle předsedy Okresního sdružení praktických lékařů v Písku Jana Koláře by měli pacienti žádat vystavení neschopnosti už u odborného lékaře, pokud ho navštíví přímo.

V praxi by tedy případ vypadal tak, že bez předchozí návštěvy praktického lékaře přijde pacient například se zlomenou rukou k ortopedovi, a ten po ošetření sám neschopnost vystaví. Pacient tak zaplatí třicet korun jen jednou, svého praktického lékaře už navštěvovat nemusí a pro ukončení neschopnosti si rovněž opět dojde k lékaři odbornému.

„Pokud by ale odborný lékař poslal pacienta k vystavení pracovní neschopnosti k lékaři praktickému, nemocný zaplatí třicet korun opakovaně. Součástí vystavení takového dokladu je totiž také vyšetření obvodním lékařem, které je podle zákona zpoplatněné. Každá další kontrola práce neschopného obnáší totéž,“ řekl doktor Kolář a dodal, že se toto nařízení netýká lékařské služby první pomoci ani rychlé lékařské pomoci, tedy „záchranky“.

S tímto postupem ale tak úplně doslova nesouhlasí lékaři odborní, jejichž jménem se proti tomuto navrženému postupu ohradil předseda Družstva píseckých lékařů Václav Matuška.

Doktor Václav Matuška říká: „S vystavením neschopenky u nás, tedy u odborných lékařů, aby pacient nemusel chodit jen kvůli tomu k praktickému lékaři, je zcela určitě v pořádku. Vůbec se nám ale nezdá, že by praktický lékař neměl být okamžitě informován a že bychom vlastně celý průběh nemoci a tedy pracovní neschopnosti, měli evidovat a sledovat my. Na to nejsme zařízeni.“

V jeho návrhu je tedy postup takový, že odborný lékař sice neschopenku vystaví, ale pak ji bez účasti pacienta přepošle lékaři praktickému. Ten by měl následně další průběh nemoci takzvaně ohlídat sám.