Jedná se o kompostovaný odpad rostlinného nebo živočišného původu (zemina, dřevo, listí, tráva), ostatní nekompostovaný odpad (dřevotříska, kusy nábytku) a stavební odpad (beton, cihly, kámen) .

K uložení uvedeného odpadu mohou původci odpadu využít skládku Chřást u Březnice (Po– Pá 6.00 – 16.30 hodin), tel. 602/ 660 899.

Ve sběrném dvoře v Mirovicích se bude i nadále vybírat sklo, plasty, kov, papír, textil, elektrotechnický materiál, nebezpečný odpad.