V rámci úřadu s rozšířenou pravomocí registrují na odboru dopravy Městského úřadu v Písku 32 711 držitelů řidičských průkazů. Z toho je 7603 těch, kteří si měli tento doklad do konce letošního roku povinně vyměnit. Současný stav je ale takový, že o výměnu dosud nepožádalo 2764 z nich.

„Ani v těchto dnech není u příslušných přepážek na odboru žádný nával. I když máme úřednice a jednoho okénko v rezervě a jsme schopni rozšířit úřední dny, zatím jsme těchto opatření nemuseli využít,“ řekl vedoucí odboru dopravy MÚ v Písku Michal Kovařík.

Na vyřízení žádosti o výměnu má úřad lhůtu dvacet dnů. Je tedy naprosto jasné, že do příštího roku vstoupí bezmála tři tisícovky řidičů bez platného řidičského průkazu.

„Ona vlastně v současné době bez ohledu na zákonnou lhůtu limituje délku výměny průkazu kapacita státní tiskárny cenin. Představitel tiskárny nám oznámil, že už jsou kapacitně přetíženi. Doba výměny se tedy spíše ještě prodlouží,“ dodal Michal Kovařík.

Ten mimo jiné také uvedl, že v žádném případě nebude lhůta platnosti starých průkazů prodloužena.

Ani policie nemá žádné zprávy o tom, že by měli dopraváci brát nějaký ohled na nepořádníky, kteří výměnu zanedbali a nestihli. Provinilci budou posuzováni tak, jako by neměli všechny předepsané doklady k jízdě při sobě.