„Důvodem jsou zvyšující se ceny potravin, energií a dalších vstupů, proto řediteléstanovili nové finanční limity nanákup potravinpodle věkových skupin malých strávníků,“ vysvětlila místostarostkaHana Rambousová.

Děti v mateřských školách zaplatí za dopolední a odpolední svačiny 6 Kč (dosud 5,50 Kč) a za obědy 17 Kč (15 Kč).V základních školách se ceny obědů zvyšují o 2 Kč. Strávníci od 7–10 letzaplatí22 Kč, vevěku 11– 14 let 24 Kč, od 15 let26 Kč.