Kácením dalších kaštanů, kterých mělo zmizet čtrnáct, zahájili včera dopoledne pracovníci Služeb města Písku další etapu rekonstrukce prostoru Na Bakalářích. Původní projekt počítal s likvidací všech stromů v aleji a výsadbou jiných. Práce přerušila na více než rok aktivita občanského sdružení Lípa 2000, jehož představitel Zdeněk Kysilka se odvolal až k Nejvyššímu soudu v Brně. Ten ale po šesti měsících stížnost Lípy 2000 zamítl.Ukončil se tak dlouhodobý spor, který na nějakou dobu rozdělil celé město na dva tábory.

Realizace celého projektu se posunula a nemalé peníze se vyčerpaly na nejrůznější stále opakované odborné expertýzy zaměřené na zdravotní stav jednotlivých stromů přestárlé a po desetiletí neudržované aleje. Stromy, jejichž stav odborníci už v loňském roce označili za havarijní, byly lodstraněny okamžitě.

Ani včera ale neměly těžební práce hladký průběh. Před desátou hodinou přijela na místo policejní hlídka, kterou přivolal Martin Zborník. Ten se v případu stejně jako o.s. Lípa 2000 už dříve angažoval.

„Policii jsem přivolal proto, že jsem přesvědčen, že městský úřad postupuje nezákonně. Pravomocná rozhodnutí nejsou úplná,“ tvrdil při diskusi s policisty Martin Zborník.

Trestní oznámení

Na místě rovněž přítomný Zdeněk Kysilka policisty přesvědčoval o tom, že se v daném případě jedná o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele a že podá trestní oznámení. „Zástupci města povolili kácet zdravé stromy a v tom vidím aroganci a svévoli bez ohledu na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně,“ řekl Zdeněk Kysilka.

Ten zároveň policistům oznámil, že podá stížnost k Ústavnímu soudu a požádal je o zajištění důkazů. Požadoval, aby již nařezané větve a kmeny byly ponechány na místě. Proti tomu se ohradil náměstek podniku Služby města Písku Josef Hrádek. „Dřevo odvezeme na vyhrazené místo a tam bude k dispozici. Na místě ho nemůžeme nechat s ohledem na bezpečnost občanů. My jako firma za bezpečnost pracoviště zodpovídáme,“ řekl mimo jiné náměstek Hrádek.

Na žádost policie přešel do aleje i vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra a donesl všechny k případu existující doklady. Podle Martina Zborníka ale chybí několik pravomocných stavebních povolení na úpravu prostoru.

Policisté tedy doporučili další kácení pozastavit s tím, že budou kontaktovat stavební úřad a žádat vysvětlení.

Před polednem ale poračování prací povolil Miloslav Šatra. „Znovu jsem prozkoumal všechna povolení a rozhodnutí a po konzultaci se stavebním úřadem jsem došel k názoru, že máme veškeré potřebné doklady k pokračování rekonstrukce Bakalářů v pořádku,“ dodal Šatra.

Delší směna

Pracovníkům Služeb města Písku se tedy včera pracovní směna protáhla.

„Nemůžeme nechat kácení stromů v rozpracovaném stavu. Požádal jsem tedy naše pracovníky, aby dělali do té doby, než bude kácení ukončeno. Na zítřek by měl zbýt nanejvýš úklid větví a ostatního dřeva.,“ řekl včera ještě před uzávěrkou našeho listu vedoucí zahrady a správce městské zeleně Jiří Hrubec.