Letos na podzim, konkrétně v měsíci listopadu, bylo na území města nejméně znečistěné ovzduší. Potvrdila to mobilní měřící jednotka Krajského zdravotnického ústavu, která do města zajíždí dvakrát do roka.

„Poprvé v historii dvanáctiletého měření nebyl překročen ani jeden z limitů znečištění, a to ani v krátkodobých hodnotách. V takzvaných dlouhodobých hodnotách jsme totiž byli velmi dobří už v minulosti, ale zejména v dopravních špičkách někdy oxidy dusíku a síry, které jsou obsaženy hlavně ve výfukových plynech, normu přesáhly,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Vliv má zeleň

Kromě škodlivého ozonu a dalších, byl v normě také kysličník uhelnatý, který je produktem lokálních topenišť. Za velmi cenné pak považují odborníci to, že ovzduší v době měření neobsahovalo nedovolené množství prachových částic a polétavého prachu.

„ Už několik let se naměřené hodnoty škodlivin příliš neměnily. Dosáhli jsme určité úrovně, která se jen velmi těžko dále vylepšuje. Důslednou kontrolou se podařilo například zlepšit průjezdnost Kollárovy ulice, kde řidiči zejména při jízdě směrem k Mírovému náměstí při čekání na křižovatkách protáčeli motory naprázdno a hlavně se odklonila značná část dopravy novým obchvatem,“ připomněl Miloslav Šatra.

Jak poznamenal, nesmíme zapomínat ani na ukončení řady staveb, jejichž existence výrazně zvyšovala hodnoty prachu v ovzduší.

Svoji nemalou roli hraje rovněž cílené vysazování zeleně, která je výborným prachovým filtrem.

V jednom ale odborníci velmi důrazně varují. K výraznému zhoršení kvality ovzduší můžezejména v zimním období dojít při přechodu vytápění domácností z ušlechtilých na pevná paliva, nebo dokonce spalování nejrůznějšího hořlavého, mnohdy i umělohmotného odpadu. Tento nedobrý jev si ale vynucujístoupající ceny.