Sešlo se úctyhodných 78 členů, kteří hovořili o činnosti Okresního sdružení hasičů ČMS v Písku, se kterou seznámil přítomné Jiří Novák. Za Hasičský záchranný sbor JČK ÚO Písek vystoupil Luboš Broulim a promluvil o spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů.

Za odbornou radu velitelů vystoupil Ladislav Špaček. O prevenci a historii promluvil Jaroslav Kadlec, hlavně o literární a výtvarné sputěži „PO očima dětí“.

O činnosti mladých hasičů hovořil Václav Řehoř. Za revizní radu řekl pár slov František Jirec a za organizační radu Josef Kloboučník.
Při obědě zanotoval na harmoniku Jiří Růžička s kolegou.

Za příjemné prostředí a vzornou obsluhu nutno poděkovat kolektivu Společenského centra Družba.