A zastupitelé města tento návrh podpořili. Nový spoj by rodiče dětí dojíždějících do základních a středních škol navrhovali v čase mezi 13.30 až 13.35 hodin – 14.08 až 14.13 hodin, a to v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Zastupitelé se rozhodli žádost postoupit na obchodní oddělení ČSAD Autobusy Č. Budějovice¨.