Dosud byl roční poplatek na obyvatele 360 korun, nyní se na základě vyhlášky o nakládání s odpady, kterou schválili ve středu zastupitelé, cena zvedá na 420 korun.

Jedním z důvodů, proč se cena zvedá, je skutečnost, že skládka komunálního odpadu není na pozemcích města. Zvyšování tak vychází z rostoucí ceny nájemného.

„V roce 2009 čeká město investiční akce, a to rozšíření současné skládky. Tato změna si vyžádá 22 milionů korun. Musíme tedy počítat s těmito náklady už nyní. Bohužel, z fondů Evropské unie na tento účel peníze nedostaneme,“ uvedl místostarosta Michal Polanecký. Byla to odpověď na otázku jedné ze zastupitelek, Dagmar Švárové, která se při diskusi pokoušela nalézt jiné doplňující zdroje financování.

Na likvidaci odpadu město ročně vynakládá přibližně sedm milionů korun, částku 360 korun se podařilo udržet na stejné úrovni dva roky.

Z poplatků za nakládání s odpady se kromě svozu a třídění financuje napříkladi i likvidace černých skládek.

Poplatek zvyšují i některá další města. Pro srovnání uvedl vedoucí finančního odboru MÚ Ladislav Staněk jejich výši v některých srovnatelně velkých městech. Například v Humpolci lidé platí 500, Dačice dosud 420, ale chystají rovněž zvýšení, Třeboň zvyšuje na 500 korun.

„Stejně i tak si budeme pro výstavbu třetí etapy skládky muset vypomoci komerčním úvěrem,“ poznamenal Ladislav Staněk.