„Největší částky tvoří příspěvky na živobytí a doplatky na bydlení, ale jsou zde také mimořádné okamžité pomoci například z důvodů hrozby újmy zdraví, mimořádné události nebo uhrazení nezbytných nákladů,“ informovala včera vedoucí oddělení sociální péče Městského úřadu v Písku Blanka Příhodová.

O dávky podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, platného od 1. ledna letošního roku, žádají v obvodu působnosti MÚ stovky žadatelů. Systém má pomáhat lidem s nedostatečnými příjmy a zároveň je motivovat, aby si potřebné prostředky co nejrychleji zajistili sami.

Alkohol i automaty

Ne vždy však dávky poslouží k tomu, na co byly vyplaceny. „Někteří lidé mají úplně jiné žebříčky hodnot. Neumějí hospodařit a myslet na budoucnost. Dostanou doplatek na bydlení a utratí ho. Nájem stejně nezaplatí a končí potom v domech pro neplatiče nebo jako bezdomovci,“ shrnuje zkušenosti pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Milena Košatková.

„Bohužel, někteří občané peníze z dávek propijí, prokouří nebo naházejí do výherních automatů. Systém poukázek, které jsou určeny výhradně k nákupu konkrétního zboží, by zneužívání dávek výrazně omezil a mnohým rodinám i pomohl,“ uvedla Blanka Příhodová.

Písečtí se zatím na zavedení poukázek nechystají, i když zkušenosti některých měst jsou pozitivní. „Pokud se jedná o klienta, který z dávek žije, nebyl s přijímáním poukázek problém. Kdo však má dávku jako kapesné nebo na nákup alkoholu, tomu se změna nelíbí,“ potvrdila Eva Huschková ze sociálního odboru města Svitavy.

Názory píseckých občanů na poukázky se různí. „Nevadí mi to, hlavně že za ně koupím, co potřebuji,“ říká matka – samoživitelka. Většina klientů je však proti. „Nebudu s poukázkami běhat od obchodu k obchodu. Mám nárok na peníze, tak je chci dostat,“ dodal pětačtyřicetiletý dlouhodobě nezaměstnaný.