V obytném souboru Pakšovka a přilehlé Lipové aleji žije přes šest stovek lidí. Zhruba stovka z nich již podruhé přišla na besedu s představiteli města, aby řekli své názory a připomínky k připravované revitalizaci této lokality.

Množství námětů shromážděných již na první schůzce, svědčí o tom, že občané mají zájem, aby Pakšovka se zástavbou rodinných domů i do budoucna vypadala podle jejich představ.

V čem je shoda

Dá se se říci, že co rodina, to nějaký názor, ale u značné části problémů a jejich řešení se lidé shodli. Zcela jednoznačné ne řekli další zástavbě na Pakšovce i v Lipové aleji a jejím bezprostředním okolí. Architekt Vladimír Děrda tedy neuspěl s nápadem postavit v sousedství filmové školy další řadový dům.

„Celá lokalita je už tak přelidněná a dopravně velmi zatížená. Další zástavba by situaci ještě zhoršila,“ zdůraznil Jiří Všetečka. „Původně na Pakšovce mělo být šest řad domků, potom se stavěly další. Jenže tenkrát to město ani občané nemohli ovlivnit,“ připomněl ing. Jan Roušal.

Stoprocentní shoda panuje také v tom, že je potřeba zvýšit protihlukovou stěnu, která lokalitu odděluje od velmi rušné přeložky silnice I/20. Situace se zřejmě ještě zhorší po postavení dalších objektů v obchodní zóně.

Za kritické pro pěší a motoristy označili občané místo u filmové školy. Navrhovali, aby si škola parkování svých studentů a učitelů vyřešila zřízením parkoviště ve vlastním areálu.

Parkování je ostatně velkou bolestí celé této lokality. Proto zpracovatel studie, architekt Vladimír Děrda navrhuje nová parkovací místa po obou stranách v Lipové aleji. Občané ale velmi důrazně připomněli, aby budování parkovacích míst neohrozilo alej, která se zde začala vysazovat už v roce 1885.

Velmi odmítavě se občané stavějí k opravně aut, protože vraky zabírají místo na ulici. „Na Pakšovce by nemělo být podnikání vůbec dovolené, působí to jen problémy,“ uvedla Hana Všetečková.

Panelové domy

Připravovaná regenerace se bude týkat také Lipové aleje, kde je pět panelových domů, postavených v letech 1970 1972. Návrh architekta Děrdy jednotlivé domy oplotit a vytvořit tak poloveřejné prostory nezískal podporu.

„Kdo by tyto prostory udržoval? Už dnes jsou problémy s úklidem chodníků. Ale uvítáme celkovou úpravu okolí domů, včetně laviček, obnovy zeleně a zřízení parkovacích míst,“ shrnul některé požadavky obyvatel panelových domů Libor Vorlíček. Uvítala bych také různá zařízení pro děti v přilehlém lesoparku,“ dodala Helena Krejčová.

Pozemky u ČD

Rozdílné názory mezi účastníky besedy panovaly na využití pozemků pod železniční tratí. Částečnou podporu získal návrh na zřízení zahrad, ovšem s podmínkou, že budou prodány nebo pronajaty obyvatelům Pakšovky. Část občanů by tady raději viděla lesopark. Měl by zde zůstat prostor i pro sáňkování dětí.

Občané se rovněž neshodli, co s hřištěm, které neslouží svému účelu a je spíše doupětem feťáků a bezdomovců.