Setkání zahájily dívky ze zdejší ZŠ Mikoláše Alše působivým přednesem básní, které vzdávaly poctu významnému umělci.

„Mikoláš Aleš se projevoval jako vynikající pokračovatel národně orientovaného díla, který se ve své tvorbě vracel až k počátkům české státnosti. Jeho výzdoba foyer Národního divadla, cyklus 14 lunet nazvaných Vlast, se stala vrcholem jeho rané tvorby,“ řekl starosta Milan Brunclík.

Vzácnými hosty setkání byli Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak. Známá dvojice, která dokázala mistrně skloubit umělecký přednes s famózní kytarou. Přítomní si mohli také prohlédnout výstavu prací pravnuka a pokračovatele M. Alše, malíře J. M. Vojny.