Historie spolku se začala psát v červnu 1907, kdy byly dány připravené stanovy ke schválení c. k. místodržitelstvím pro Království české. O přípravu založení spolku se nejvíce zasloužili dva místní včelaři – František Doubek, truhlář v Milevsku, a zdejší kaplan Ivan Kitzberger. Za členy se přihlásilo dvacet místních včelařů. Prvním předsedou spolku se stal milevský lékař Jan Procházka.

U příležitosti oslav 100 let vydala základní organizace, která má nyní 114 členů, také pamětní knížku.