Toto zjištění vyplývá z ankety mezi obyvateli Svazku obcí Milevska. Cílem bylo zjistit názory lidí a spokojenost s poskytovanými službami.

Z dotazníku, který připravila společnost Ekogolos, dále vyplývá, že více než deseti procentům respondentů by zpříjemnilo a usnadnilo život zřízení domova pro seniory a zavedení nízkopodlažních linkových autobusů. Na otázku, komu je v dané obci či regionu věnována nedostatečná péče, označilo nejvíce osob skupinu rodiny s dětmi. Dále zmínili osoby se zdravotním pojištěním, děti, mládež a seniory.

Podle informace Jana Šmidmayera, manažera projektu, který se těmto otázkám věnuje, téměř čtyřicet procent lidí by v případě potřeby zajistit pro sebe stálou péči rádo bydlelo v přirozeném prostředí s možností poskytování sociálních služeb, například terénní služby.

„Čtvrtina dotázených by chtěla zůstat v přirozeném prostředí, ale s pomocí vlastní rodiny. Služeb zařízení s dlouhodobým pobytem by využilo dvaadvacet procent respondentů,“ upřesnil Jan Šmidmayer.

Dotazník byl v Milevsku a okolních obcích distribuován do sedmi tisíc domácností. „Občané na Milevsku se ke stavu sociálních služeb mohou vyjádřit i nyní. Až do konce ledna je na internetových stránkách Milevska vyvěšen anonymní dotazník v elektronické podobě,“ podotkl manažer projektu.