Některé akce byly plánované, jinde bylo nutné řešit havarijní stavy v průběhu roku. „Příkladem je 3. mateřská škola v Pražské ulici, kterou bylo nutné po havárii vodovodu dočasně uzavřít. Děti proto zahájily školní rok v náhradních prostorách Masarykovy základní školy. Ale po vysušení a opravě se mohly do své mateřinky vrátit,“ připomněla vedoucí odboru školství MÚ v Písku Marie Cibulková.

Vedle rekonstrukce tělocvičny na ZŠ E. Beneše, o které jsme již informovali, jednou z největších akcí letošního roku byla výměna sociálního zařízení na druhém stupni a v pavilonu školní družiny a další práce v ZŠ T. Šobra. Jednalo se o investici ve výši 2,4 mil. Kč a souvisela s dočasným přestěhováním ZŠ Svobodné do tohoto objektu. Ta musela opustit budovu bývalé mateřské školy v ulici M. Horákové, která se nyní rekonstruuje.

Další velkou akcí byla výměna oken a obnova fasády v původní budově Masarykovy školy. Jen první etapa stála téměř 3,2 milionu korun. Na obnovu fasády přispěl rovněž Jihočeský kraj, protože je památkově chráněná.

Úspory tepla

„Velkou pozornost věnujeme výsledkům energetického auditu. Na jejich základě již ve třech základních školách byla topení osazena termoventily. Přitom nejde o malé částky. Například v Základní škole E. Beneše to bylo více než milion korun. Ale tyto peníze se časem vrátí v úsporách za energie,“ vysvětlila Marie Cibulková.

Jak dodala, na osazení topných těles termoventily čekají ještě ZŠ T. Šobra a 2. stupeň ZŠ T. G. Masaryka.

Stavební firmy neminuly ani předškolní zařízení. Například ve 13. mateřské škole na Třídě Přátelství vyměňovali okna ve spojovacím koridoru. Nová okna jsou také v celém objektu 8. mateřinky v Zeyerově ulici.