Mirovicko a další odlehlejší místa severního Písecka, které jsou de facto výspou jak jižních Čech, tak sousedních středních Čech, se potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí i bydlení. Pomůže rozvoji regionu právě budovaná rychlostní komunikace R4?

VÍCE VE ČTVRTEČNÍM PÍSECKÉM DENÍKU.