„Máme napsanou žádost o dotaci ve výši půl milionu korun z Programu obnovy venkova, který spravuje ministerstvo zemědělství. Z toho 130 tisíc korun bychom rádi využili na nové dopravní značení,“ sdělil starosta obce Slavomír Harbáček.

„Momentálně řešíme právě dopravní značení na našich místních i navazujících komunikacích. To stávající je nevyhovující, někde dopravní značky zcela chybí,“ dodává starosta.

Podle jeho slov mají zastupitelé v rukou již hotový pasport – zmapování současného stavu a rovněž projekt s návrhem nového dopravního značení.

Vedle tohoto záměru mají zastupitelé ve svém programu obnovy vesnice další plány. Chtějí například vyměnit současnou čekárnu u autobusové zastávky za novou.

Prostředky z Programu obnovy venkova chtějí dále využít na údržbu zeleně v obci a na nákup potřebné komunální techniky.