Základní a mateřská škola v Záhoří ale patří k těm, kde o zájem rodičů a žáků nemusejí mít obavy. Potvrdily to i víkendové oslavy 25. výročí otevření nové budovy ZŠ a 30 let od dokončení MŠ. Přišly sem lidé ze Zahoří i okolních obcí.

„Rozhodně bych zdejší školu za městskou neměnila. Je tady takové rodinné prostředí, syn Petr chodí do 2. třídy a cítí se tady velmi dobře,“ uvedla Anna Cibochová z Vrcovic.

Prostředí školy ocenili také hosté oslav. Přišla sem i zřejmě nejstarší žijící členka pedagogického sboru sedmaosmdesátiletá Ludmila Stocká z Písku.

V současné době základní školu navštěvuje 119 dětí. Jsou mezi nimi i žáci z nedalekých Albrechtic, kde musel být druhý stupeň uzavřen.

„Ve školní družině a klubu mabízíme velké množství mimoškolních aktivit. Snažíme se o vytvoření tolerančního prostředí a udržení úzké spolupráce s rodiči i ostatní veřejností,“ připomněla ředitelka ZŠ Martina Maternová.

Základní i mateřská škola jsou jednou z priorit obce. Z ročního rozpočtu 6,5 mil Kč je více než milion určen právě pro školství.

„Rádi bychom do obce také přitáhli nové mladé rodiny, ale obec nemá pozemky pro výstavbu rodinných domků,“ vyvsvětlil starosta Záhoří František Valvoda.