„Rekonstrukcí půdních prostor, kde byly dříve sklady, jsme si tak uvolnili jednak dřívější menší počítačovou klubovnu. Na jejím místě vznikla dílna historického šermu a přesunutím kanceláře vedoucího rovněž do podkroví jsme získali klubovnu pro stolní hry,“ řekl ředitel DDM Bohuslav Richter.

Jak řekl vedoucí oddělení techniky Karel Červenka, kroužek navštěvuje více než stovka dětí a k počítačům přichází i děti z ostatních kroužků, třeba pro získání nějakých informací z internetu.

„Naše klubovna nezahálí ani dopoledne, kdy jsou děti ve škole. Po dohodě s úřadem práce tu pořádáme například rekvalifikační kurz pro nezaměstnané,“ řekl Červenka.

Jak dodal, v klubovně se již uskutečňuje několik kurzů od základního seznámení s počítačem přes kancelářské aplikace, různé hry až po počítačovou grafiku, práci s internetem a programování.

Slavnostního otevření se kromě dalších hostů zúčastnil rovněž vedoucí oddělení mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích Václav Průcha.