Na minulém jednání zastupitelstva byl otevřen problém podpory dětských oddílů, klubů a vůbec aktivit pro děti a mládež v Písku.

Diskusi vyvolal Miroslav Mašek, vedoucí Tábornického klubu Písek, který vysvětluje: „Nešel jsem žádat zastupitele o výjimku, o peníze pro mé táborníky, to není řešení. Jde mi o to, aby dostaly šanci neziskové organizace, které s dětmi a mládeží dlouhodobě pracují, ale nesplňují současná grantová pravidla v tom, že nejsou sportovními oddíly.“

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy v Písku totiž ve stávajícím dotačním programu podporuje pouze mládež sportující.„Rád bych upozornil, že ten odbor opravdu nenese název Odbor školství a sportující mládeže,“ dodal Mašek.

Na sport putuje ročně přes šest milionů korun z rozpočtu města – část na investice, část na činnost a akce. Na podporu ne–spor〜tovních oddílů a aktivit pro děti a mládež, pokud je nelze náhodou „nacpat“ ani do škatulky „kultura“, nic.

Pokud provozuji klub, který nabízí dětem kvalitní trávení volného času a je tedy i prevencí patologických jevů, mám šanci získat peníze na činnost, která se netýká kultury nebo sportu? „No to asi nemáte,“ říká místostarostka Hana Rambousová (VPM).

„Připadá mi nespravedlivé, že malé sportovce podporujeme, a skauty, pionýry nebo třeba kynology ne,“ tvrdí zastupitel Ondřej Veselý (ČSSD), který chce v zastupitelstvu prosadit změnu pravidel.

Stejný názor zastává i členka rady města Miluše Štojdlová (KDU–ČSL), která má zkušenost s vedením křesťanského skautského stře〜diska ARCHA.

„Naši skauti, ale ani spousta jiných dětských skupin, od města nic nedostávají, a myslím, že to není v pořádku,“ říká Štojdlová. Podpora volnočasových aktivit nesportující mládeže by se podle ní při troše dobré vůle mohla dostat už do rozpočtu na příští rok.

„Příští rok? To si vůbec neumím představit,“ oponuje místostarostka Hana Rambousová: „Příprava nových pravidel bude věc složitá a dlouhodobá, doufám, že tak během roku postupně k něčemu dojdeme. Zatím sbíráme informace a podněty, ale nic konkrétního ještě nemáme.“

Podle Hany Rambousové se bude problémem v tomto týdnu zabývat školská komise. „Snažíme se i nějak oslovit lidi, kteří s tím mají nějaké zkušenosti, aby nám s tím pomohli,“ dodala místostarostka.

Pro srovnání

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Odbor školství rozděluje peníze organizacím pomocí koeficientu násobícího počet členů. Investice a nárazové akce řeší pomocí grantů, v nichž není omezující podmínka o sportovní činnosti.

TÁBOR – Mnoho let tu funguje Fond mládeže k podpoře dětských a mládežnických klubů. Jak nám sdělil Radomír Kouba, vedoucí odboru školství, rozděluje fond ročně 350 – 400 tisíc korun (letos 433 tisíc). Fond TV a sportu letos rozdělil 1,4 milionu.

JINDŘICHŮV HRADEC – Vedoucí odboru Jitka Čechová: „Podporu města získá každá organizace, pracující s dětmi, podle počtu členů. Kromě toho získávají granty na akce pro veřejnost a neorganizovanou mládež.“ Na tyto účely jde v J. Hradci cca 400 tisíc, na sport čtyři miliony.