Základní škola a Mateřská škola Edvarda Beneše se může od minulého týdne pochlubit nově zrekonstruovanou tělocvičnou. Na pátečním oficiálním otevření nového sportoviště, vonícího po čerstvém dřevě, přivítala ředitelka školy Eva Vanžurová vedle dalších hostů také zástupce hlavních investorů stavby, kterými byly město Písek a Nadace ČEZ.

Hosty přivítaly ve voňavé tělocvičně také děti docházející do sportovních kroužků školy nebo sportovních oddílů ve městě a předvedly ukázky z házené, kopané, streetballu, floorballu a basketbalu.

člen správní rady Nadace ČEZ František LustSlavnostního výkopu do brány se ujali starosta města Miroslav Sládek a člen správní rady Nadace ČEZ František Lust, který řekl: „ČEZ jako jeden z největších podniků v republice má na mysli nejen zisk, ale chce být i lídrem v charitativní a obecně prospěšné činnosti a s tímto cílem založil nadaci, která od roku 2002 rozdělila 550 milionů korun. V průměru ročně rozdělujeme kolem 150 milionů korun.“

I. etapa rekonstrukce tělocvičny zahrnovala opravy podhledů pod střechou, výměnu oken a sítí, obložení a izolaci stěn, novou palubovku a lajnování. Náklady se dostaly na 2,5 milionu korun, přičemž město Písek jako zřizovatel se podílelo částkou 1,1 milionů korun, Nadace ČEZ investovala 800 tisíc koun a investiční fond školy pak 610 tisíc korun.

Starosta města Písku Miroslav Sládek (vlevo) a člen správní rady Nadace ČEZ František Lust  v pátek  přestřižením pásky  slavnostně otevřeli rekonstruovanou tělocvičnu  ZŠ. E. Beneše.„Druhá etapa bude zahrnovat sociální zařízení, vchod pro vozíčkáře a úpravy sprch, aby do nich byly přímo vchody ze šaten – zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce tak, jak to nařizují předpisy. Zde se předpokládá investice až 3,5 milionu, protože se tu bude muset i zateplovat,“ informovala na setkání ředitelka školy Eva Vanžurová.

Celkové náklady se ovšem vyšplhaly na 4,7 milionu korun, protože se musel opravit havarijní stav střešní konstrukce, jehož náklady byly 2,2 milionu korun. Na tuto neplánovanou investici šlo 2,2 milionu z městského rozpočtu a 389 tisíc z investičního fondu ZŠ.

Nová tělocvična bude otevřena především pro míčové sporty jako házenou, floorball a kopanou. Škola má vedle této tělocvičny ještě malou. Obě mohou využívat ve volném čase jak děti, tak dospělí. Do malé tělocvičny docházejí mažoretky, cvičí se zde aerobik a škola plánuje rovněž cvičení maminek s dětmi.