Některá místa jsou již po opravách průjezdná, jako například silnice u Podolí I, před termínem byla dokončena také část komunikace ze Záhoří ke Zvíkovskému Podhradí, hotova je též Táborská v Bernarticích. Naštěstí počasí zatím těmto pracím přeje.

O posunutí termínu rekonstrukce Žižkovy ulice, která měla být dokončena už 10. listopadu, jsme v Píseckém deníku informovali. Zda dodavatel stihne ukončit práce v druhém termínu, a to do 25. listopadu, se teprve přesvědčíme. „Už po neděli by se na Žižkovu ulici měly vrátit autobusové zastávky, které jsou dočasně přemístěny do Harantovy ulice,“ uvedl včera Jaroslav Hrneček z odboru dopravy Městského úřadu Písek.

Pozdější dokončení patrně postihne také okružní křižovatku u hřebčince v Písku, kde termín dokončení byl stanoven na 9. prosince. Doprava bude také delší dobu, než bylo plánováno, vedena přes Putim kvůli rekonstrukci mostu na silnici vedoucí okolo obce. Ta měla původně být ukončena k 30. listopadu, nyní však platí druhý termín 10. prosince.

Na dalších místech, například na silnici z Písku do Protivína a z Protivína do Vodňan, rovněž z Písku na Tábor, se frézuje vozovka a doprava je tak zpomalena.