Spolu s ním se besedy s občany v hotelu Bílá růže, uspořádané Svazkem obcí regionu Písecko, zúčastnili Lubor Koudelka za sekci obranné politiky a strategie ministerstva obrany a za Národní referenční laboratoř pro neionizující záření, Státního zdravotního ústavu Praha, Luděk Pekárek. Škoda, že příležitosti vyslechnout si informace a argumenty o tak závažném rozhodnutí, jako je radar na našem území, využilo málo lidí.

Ale ani pro ty připomínky a názory během diskuse k umístění radaru na území naší republiky neměli hosté mnoho porozumění. Odmítají hrozbu možných nebezpečí, například ohrožení zdravotního stavu obyvatelstva, snadný cíl útoku vedený z nepřátelských států.

Tomáš Klvaňa odmítl i možnost referenda. „Vláda je toho názoru, že žádné referendum k této otázce není zapotřebí, neboť se nejedná o změnu české ústavy, nejde o zásah do české suverenity. Jde jen o posílení bezpečnosti republiky,“ zdůraznil Klvaňa.

Jak uvedl, tato beseda je jednou z mnoha na různých místech republiky a má výhradně informační charakter.