Město patří k těm, kde se zásluhou soukromých investorů staví velké množství bytů. Stěhují se do nich převážně mladé rodiny s dětmi. Přesto se to příznivě neprojevuje ve věkové struktuře obyvatel. Průměrný věk je 40,3 roku, v kraji 39,5 a v ČR 39,8.

Písek a celý region jsou tedy pod průměrem republiky i Jihočeského kraje. Znamená to, že přiliv mladých ještě není takový, aby se ve věkové struktuře projevil. Dalším důvodem může být i to, že v Písku si kupují byty a nemovitosti lidé z jiných regionů. Někteří je zatím využívají jako rekreační, jiní, a není jich málo, sem přicházejí žít na důchod.

„Z nedávného průzkumu pro komunitní plánování vyplynulo, že v následujících letech půjdou do důchodu silné poválečné ročníky, což způsobí ještě daleko větší poptávku po službách pro seniory a sociálním zabezpečení,“ připomněla místostarostka Hana Rambousová (VPM).

I když na prvním místě v péči o staré a nemocné by měla být rodina, ne každá je schopná a někdy bohužel i ochotná se o své rodiče a prarodiče postarat.

Sociální a další služby seniorům poskytuje nejen město a domov pro seniory Světlo zřizovaný krajem, ale také Červený kříž, neziskové a církevní organizace. Kapacita však je už hodně napnutá, a proto vítaným počinem je vstup soukromých investorů do této oblasti. Je tomu tak v případě přestavby bývalé vojenské polikliniky, kde firma Kočí buduje Domov pro seniory.