Akce, která se uskutečnila v Kulturním domě v Písku, opět vyvolala mezi lidmi nebývalý zájem. Na fotografii měří studentka zdravotnické školy Dominika Hesounová krevní tlak Květě Markové.

Glykémie je koncentrace neboli hladina glukózy v krvi nebo v krevním séru. Lidské tělo je uspůsobeno tak, aby glykémii udržovalo v poměrně stálém rozmezí cca 4-6 mmol/l (na lačno). Toto stálé rozmezí je dáno závislostí řady orgánů na glukóze, zejména mozku, jehož jediným zdrojem energie je právě glukóza. Na řízení hladiny glukózy v krvi se podílejí vlivy hormonální, autoregulační a nervové.

Hodnota glykémie se měří buďto laboratorně (toto měření je nejpřesnější) nebo pomocí glukometru, což je „domácí měřič“ glykémií na zjišťování aktuální glykémie určené pro diabetiky. Odebrání krve pro měření glykémie se může odebírat z bříšek prstů (horních a dolních končetin), z boltců uší, předloktí, etc.

Více informací, event. dotazy: http://www.diabetes.cz/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykemie.

Stránky pro rodiče malých diabetiků: http://www.zh.cz/diabetes/Default.aspx?tabid=125