Zelené známky pro svoz pevného domovního odpadu jednou za 14 dnů a červené pro svoz jednou týdně se prodávají v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Kromě toho si je občané mohou koupit vždy ve středu ve dnech 21. a 28. listopadu a 5., 12. a 19. prosince v kanceláři společnosti Paliva v Žižkově ulici.

Při svozu jednou za 14 dnů stojí celoroční známka 960 Kč, při týdenním svozu 1776 Kč. Základní poplatek za kontejner činí 20 616 Kč.

„Pokud nebude známka na popelových nádobách vylepená nejpozději k 1. lednu 2008, nebude odpad odvážen,“ upozornila tisková mluvčí Městských služeb Písek Iva Kárová.