Skutečnost, že se v malých osadách a vsích hospodské činnosti příliš nedaří, dostala zase jeden zásah. Po peripetiích s pronájmem hospody a prodejny v Písecké Smolči, kdy se nájemci střídali v rychlém sledu, nevydržel ani poslední provozovatel.

„K poslednímu září dal výpověď z nájmu. Nájemce si však naštěstí ponechá prodejnu v Nemějicích, které pod Slabčice rovněž patří,“ komentoval situaci starosta Slabčicka Jaroslav Bouška.

Lidé v Písecké Smolči tudíž zůstali bez prodejny. Mladým je to jedno, ti si obstarají nákupy ve městě. Absenci obchodu pocítí spíše staří občané, pro něž bývá návštěva místního „krámu“ mimo jiné i jediným místem pro setkání s ostatními.

„Úplně odříznuti od možnosti nakupování ale nebudou,“ říká starosta. „Mohou nakupovat za pomoci pečovatelské služby, která je obstará, nebo v pojízdné prodejně, která začala do obce jezdit.

Objekt prodejny se budou zastupitelé snažit pronajmout, a to opět k účelům obchodu. „Nájemce budeme hledat, jak dlouho to potrvá, nevíme,“ konstatoval Jaroslav Bouška. Snad pomůže v hledání nového provozovatele fakt, že pronájem obchodu je bezplatný, dotyčný hradí jen elektřinu.

Zatímco prodejna ve Smolči zůstane prozatím prázdná, hospoda, která je ve stejném objektu, přivítá dalšího nájemce.

„Zájem projevil Vladimír Škoch z Písku. Po drobných úpravách bude otevírat, a to právě teď, v pátek,“ dodal starosta, kterému už pohostinství konkrétně ve Smolči přidělalo pár vrásek na čele.