Práci na rizikovém kácení komplikují někteří občané svojí neukázněností. Nejedná se o práci ledajakou, protože rozložité koruny mnohde zasahují nad objekty Jitexu a na druhé straně je řeka. Stromy, které jsou navíc na mnoha místech shnilé, tedy nelze kácet klasickým způsobem. V korunách začali jako veverky šplhat dělníci se stupačkami na nohou, kteří motorovými pilami odřezávají větve po částech.

„Tato technologie je zcela určitě nejšetrnější. Nechceme ohrozit budovy a rovněž nechceme, aby větve padaly do vody. Kácíme tedy až větví zbavený a na maximum zkrácený kmen. I tak je ale do jisté míry možné, že shnilá část, nebo dokonce celý kmen, spadnou tam kam nemají. Tohle riziko ale musíme podstoupit,“ řekl Vladimír Liška, jehož firma má s nebezpečným kácením bohaté zkušenosti získané nejen u nás, ale i v řadě evropských zemí. Jak Vladimír Liška dodal, pokud nedojde k nějaké nepředvídané situaci, měla by být alej zlikvidována do čtrnácti dnů.

„Tahle technologie vyžaduje neustálou pozornost a velmi nám vadí chování místních občanů. I když je cesta z obou stran uzavřena zátarasy a tabule upozorňují na nebezpečí a zákaz vstupu, klidně se snaží projít, i když mají chlapa s pilou nad hlavou. To je strašně riskantní. My nemůžeme mít oči všude,“ dodal Miroslav Liška.

Už dnes nastoupí k likvidaci poražených topolů pracovníci Městských služeb. Množství, dřevní hmoty, které bude zapotřebí uklidit, lze odhadovat na několik set kubíků.

„Část, zejména tedy slabší větve, seštěpkujeme a pravděpodobně odvezeme na teplárnu, nebo na kompost. Ostatní dřevo zatím zůstane na skládce, než se pro něj najde kupec, nebo nějaké jiné využití,“ řekl šéf městské zahrady a správce veškeré zeleně v Písku Jiří Hrubec.