Oběma však vyznamenání bylo uděleno in memoriam.

Lékařka Vlasta Kálalová di Lottiová obdržela ocenění Významná žena ve světě jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v mnoha sférách života. Vybudovala nemocnici v Iráku, kde dlouhá léta působila, Zemřela 15. února 1971 v písecké nemocnici a její rodný dům dnes obci slouží jako kulturní středisko.

V neděli, v den státního svátku, převzal na Pražském hradě z rukou prezidenta Václava Klause nejvyšší státní vyznamenání udělené štábnímu kapitánovi Rudolfu Hrubcovi starosta Bernartic Pavel Souhrada.

Řád bílého lva in memoriam byl Rudolfu Hrubcovi, který zahynul v severní Itálii 11. září 1944 při plnění bojového úkolu, propůjčen za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. (Bližší informace na straně 7).