„Navrhli jsme dvě varianty řešení. Buď prodloužit smlouvu se stávajícím dopravcem, nebo vypsat výběrové řízení na nového. Ještě před rozhodnutím jsme zadali zpracování nezávislého posudku. Cílem bylo porovnat podmínky, za kterých provozují městskou hromadnou dopravu srovnatelná města v kraji i v celé republice,“ informoval vedoucí odboru dopravy městského úřadu Písek Michal Kovařík.

VÍCE VE STŘEDEČNÍM PÍSECKÉM DENÍKU.