V posledních dnech rozvířil hladinu nález studny a odvodňovací štoly, které dělníci objevili při práci na nádvoří sladovny.

Čtyři významné archeologické nálezy zaznamenali specialisté Prácheňského muzea v Písku během letošního roku.

„Studna objevem nebyla, o té jsme věděli od roku 1994, kdy jsme ji prozkoumali. Objevili jsme ale odvodňovací štolu vysokou devadesát a širokou šedesát centimetrů. Ta odváděla vodu ze sklepa domu U Zvonu. Zadokumentovali jsme asi desetimetrový úsek a odpadní jámu z patnáctého století. Hlavně ta byla zdrojem mnoha nálezů, keramických střepů a kachlů. Cenné je hlavně to, že víme přesně dobu z jaké pochází,“ řekl archeolog muzea Jiří Fröhlich.

Jak dodal, velkou radost měli archeologové letos z tří míst na Písecku, kde byly objeveny pravěké nálezy mědi, tak, jak se s tímto kovem obchodovalo v době bronzové. Místa objevil Vladislav Pícha z Krajníčka při hledání militárií. Jednalo se o měděné hřivny, slitky ze stejného kovu a zlomky bronzových předmětů. Místa uložení byla objevena v povodí řeky Blanice.

Velmi zajímavá práce čekala archeology letos také v průmyslové zóně Písek–sever. Tam bylo při zemních pracích objeveno sídliště ze střední doby bronzové opět s bohatým nalezištěm zlomků keramiky.

„V téhle oblasti směrem na Čížovou jsou podobné nálezy časté, a proto jsme je tak trochu předpokládali,“ dodal Fröhlich.

Další neznámá studna byla odkryta na břehu řeky pod píseckým hradem v rámci projektu Regenerace historického jádra města mezi kamenným mostem a Putimskou branou. Ta ale pochází z 19. století, a proto nebyla zkoumána.

Čtvrtým případem pak byl zadní trakt budovy pojišťovny v Milevsku. Zde se při odkrytí zeminy na místě pro přístavbu objevily základy renezančního domu. Zkoumaly se tu zbytky chodby s dlaždicemi, síň a stáj.