Zároveň uctili památku padlých legionářů. Po položení věnce k pomníku místostarostou Písku Vojtěchem Bubníkem a jeho proslovu zazněla Česká státní hymna z úst Jana Franců (na snímku s kytarou), kterou zpíval s dalšími účastníky setkání.

Po státní hymně následovaly klasické prvorepublikové písně Ach synku, synku nebo O hřebíčku zahradnický.