Akci uspořádal místní odbor Asociace sportů pro všechny pod patronací Tělovýchovné jednoty Bernartice.

Své draky si vyzkoušeli rovněž Kamila (vlevo), Magdalena (vpravo) a Barbora (nejmladší dole) Luskovy s maminkou Simonou společně s Tomášem Pěchotou.