"V regionu Jihozápad bylo podáno osmnáct projektů s celkovým finančním požadavkem 4 950 597 korun. Na základě posouzení hodnotící komise bylo podpořeno devět projektů, které získají celkem jeden milion 590 960 korun,“ uvedla vedoucí projektu Pomozte dětem Blanka Šrámková.

Z Písecka bylo vybráno a fianční dar 300 tisíc korun obdrží Občanské sdružení Švagr, příspěvek 200 tisíc korun je určen pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Klub Krteček v Písku.

„Samozřejmě nás těší, že jsme mezi vybranými. Peníze nám pokryjí část nákladů na organizaci devíti volnočasových akcí, které pořádáme během roku nejen pro děti z dětských domovů, ale i pro děti s tělesným a mentálním znevýhodněním,“ řekla Vlaďka Zborníková, předsedkyně píseckého sdružení Švagr.

Sbírka Pomozte dětem symbolizovaná žlutým kuřátkem s červenobílým záchranným kruhem je společný projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti a generálním partnerem je právě Schneider Electric. Úterního setkání zástupců obdarovaných organizací se zúčastnil průmyslový ředitel píseckého závodu Didier Le Bour.

Jak připomněla Blanka Šrámková, cílem projektu je pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem a mladým do 18 let v celé republice. Sbírka je organizována již devátým rokem a za tu dobu na konto projektu věnovala veřejnost více než 101 milionů korun, které byly poskytnuty na přímou pomoc pro 133 000 dětí.

Nejvyšší dar na sbírkové konto letos poskytla společnost Schneider Electric a její nadace, jejichž dary jsou vždy doplněny sbírkou mezi zaměstnanci. Letošním výsledkem těchto aktivit je částka téměř půl milionu korun.