Na posledním zasedání zastupitelstva otevřel člen místního výboru Ligy na ochranu zvířat Jiří Vítek otázku možnosti kastrace koček volně běhajících po městě.

Problém těchto koček se už město pokoušelo řešit v minulosti, zatím však nemá řešení třeba formou útulku jako u psů. Existuje pouze neoficiální středisko Sirius v Záhoří, ale hlavně členové Ligy namítají, že provozovatelka si dovezené kočky přivlastňuje a neumožňuje jejich adopci.

„Kastrační program pro kočky není nic nového, ale bývalé zastupitelstvo ho smetlo ze stolu. Jeho určitým negativem je fakt, že jakmile program nastoupí, je třeba ho realizovat pořád, jinak se mine účinkem,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Miloslav Šatra.

Jinými slovy to znamená mít k dispozici neustále volné finanční prostředky, a také velmi zodpovědně vytipovat lokality výskytu. Kočka je totiž vázána na objekt, ne na osobu. To, co vyvolalo současný vzruch mezi členy Ligy je skutečnost, že majitelka objektu v Palackého sadech, kde převážná část koček sídlí, se rozhodla dům rekonstruovat a kočky se snaží vypudit. V objektu je totiž velmi nepříjemný zápach.

Za kolik?

„Město má několik možností. Kočky odchytit a dát je třeba do Siria, samozřejmě s dotací. Kastrace zase znamená zaplatit veterináře. Největší problém je ale s odchytem. Je zapotřebí kočky trochu vyhladovět a pak se teprve dají šetrně odchytit,“ uvedl dále Šatra.

Jeho odbor je administrátorem Fondu na podporu zvířat, ve kterém je nyní asi třicet tisíc korun. Podle zvěrolékařky Simony Petrové stojí kastrace pět až patnáct set korun za zvíře. Složitější je kastrace koček, snazší u kocourků, ale v obou případech jde o operační zákrok, kdy je třeba věnovat „pacientovi“ ještě určitý čas po operaci.

„Mám pocit, že si nikdo neuvědomuje, o jaké peníze půjde a zda to má vůbec smysl. Kočky nejsou jen v Palackého sadech, ale také na Velkém náměstí a na sídlištích, zejména na Jihu. Jak ale při odchytu poznáte, že jde o kočku volně žijící, která chytá ptáky a dělá další neplechy, nebo o domácí zvíře, které si právě tuto noc vyrazilo na zálety,“ zapochybovala Věra Marková z Písku.

„Problém s kočkami se řešit nějak musí. S oblibou si k vyměšování vybírají dětská hřiště, kde je písek, a jsou přenašeči řady nemocí. Nepříjemná je třeba prašivina, vysoce nebezpečná pak choroba, způsobující sterilitu žen,“ dodal Šatra.