Ráno to ještě vypadalo jen na drobnou závadu na reaktoru JETE, která se Písku nedotkne, ale v průběhu dopoledne stoupl únik radiace natolik, že byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Tak se rozehrávalo štábní cvičení, které se konalo včera na městském úřadu v Písku.

Krizový štáb města, jehož členy jsou i zástupci státní a městské policie, záchranné služby a požárníků, pod vedením místostarosty Vojtěcha Bubníka postupně řešil desítky simulovaných problémů, které by za dané situace nastaly – panika mezi obyvateli, nahromadění kamionů před zábranami do zóny havarijního plánování (na Písecku se týká katastrálního území Protivína, Albrechtic, Pasek, Tálína a Žďáru), výroba cedulek zákaz vstupu do lesa, evidence evakuovaných, zajištění psychologa, atd.

Ve 14 hodin například byl štáb informován, že úřad nemá k dispozici dozimetry a ochranné obleky pro pracovníky na dekontaminačních místech.

Celokrajské cvičení pokračuje dnes, kdy budou (pravděpodobně – podle zadání z krajského štábu) do Písku převáženi evakuovaní zaměstnanci JETE a obyvatelé z území zamořeného radiací.