K přesunům úředníků mezi oběma budovami městského úřadu dojde v souvislosti s novým organizačním řádem MÚ. Stěhuje se agenda ohlašovny pobytu. Podle nového organizačního řádu je součástí správních agend, které jsou v budově Městského úřadu v Budovcově ulici.

Občané si změnu trvalého pobytu v Písku budou od 2. listopadu letošního roku vyřizovat v kanceláři evidence obyvatel v Budovcově ulici.

„Tato změna je výhodou pro občany, kteří si mohou v jedné budově zároveň požádat i o výměnu občanského průkazu na základě změny trvalého pobytu,“ uvedla Jitka Palcútová z odboru vnitřních věcí MÚ.

Přemístění se také týká evidence nálezů, které jsou v evidenci ohlašovny pobytu. Současně se stěhuje i agenda oddělení matriky (státní občanství, změna jména nebo příjmení, zvláštní matrika ) z Budovcovy ulice do budovy MÚ na Velkém náměstí, kde tak bude kompletní oddělení matriky. Ověřování podpisů a listin bude nadále možné v obou budovách.

Agendy se budou stěhovatak, aby nedošlo k časové prodlevě. V mimoúřední dny a ve středu 31. 10. agendu změn trvalého pobytu bude vyřizovat pracovnice evidence obyvatel v MÚ Budovcově ulici.