Ten se snaží vést žáky k třídění odpadu a vytříděný sběr zároveň poslouží jako odpadová surovina do výkupu.

Utržené peníze z nasbíraných víček chtějí děti totiž použít na nákup mechanického invalidního vozíku pro osmnáctiletécho chlapce Jiřího K., který žije v Domově Petra a dochází do ZŠ speciální v Mačkově u Blatné. Aby se podařilo potřebný počet víček nasbírat v co nejkratší době, rozhodly se děti z Tylovky vyzvat své kamarády z dalších píseckých škol k zapojení se do sbírky.

Každá škola si může sbírku víček zorganizovat sama, skladovat je a koncem listopadu nahlásit nasbírané množství na ZŠ J.K. Tyla, která posléze zajistí odvoz víček ze všech míst, kde se sběr uskuteční.