Stávající hřiště nesplňuje požadavky evropských norem. Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byl posudek Městských služeb, zohledňující především nároky na údržbu a odolnost prvků vůči zaplavení vodou.

Pokud se podaří vyřídit všechna povolení, mohl by do konce tohoto roku nahradit nevyhovující a poškozené hrací prvky na ostrově nový multifunkční dřevěný model lodi.