Adresu mění ohlašovna pobytu, která se z oddělení matrik na Velkém náměstí stěhuje do oddělení správních agend v druhé budově městského úřadu v Budovcově ulici.

„Bude to pro občany určitě výhodnější, protože všechny agendy zde budou pohromadě v přízemí budovy. Vedle ohlašovny pobytu jsou to agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a také evidence ztrát a nálezů,“ uvedla vedoucí oddělení správních agend MÚ Irena Strnadová.

Ohlašovna pobytu začne v Budovcově ulici fungovat od 1. listopadu. „Stěhovat se bude 30. a 31. října. Občanů se stěhování nijak nedotkne, v úřední den 31. října bude ohlašovna fungovat, ale ještě na Velkém náměstí,“ připomněl Jiří Votýpka, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních věcí MÚ.

Z Budovcovy ulice se naopak odstěhuje matrikářka, takže celé oddělení matrik městského úřadu bude nyní na Velkém náměstí.