Především se rozšiřuje chodník na rohu Budějovické a Komenského ulice. „Pokud tady více lidí čekalo u přechodu na zelenou, další chodci už neměli kudy projít. Proto se nástupní plocha zvětšuje a zároveň se zkracuje vlastní přechod,“ vysvětlil vedoucí odporu dopravy Městského úřadu v Písku Michal Kovařík.

a komunikaci zůstanou zachovány tři pruhy, i když užší než dosud. Zároveň bude vymezen parkovací pruh před lékárnou a Autostylem. „Doba parkování ale bude omezena třiceti minutami,“ dodal Michal Kovařík.