MAS Střední Povltaví vznikla zejména na pomoc zlepšení života na venkově a může využít výhody programu Leader ČR a v jeho rámci také dotace z EU.

„Projekty musí být zaměřeny zejména na zlepšení vzhledu obcí a zhodnocení místní produkce, což může být třeba vybudování moštárny nebo palírny. Své projekty mohou předložit sdružení, svazek obcí, spolky, které mají v předmětu podnikání zemědělskou nebo lesnickou činnost, žadateli ale mohou být i fyzické osoby a neziskové organizace, a to v mikroregionu Milevsko,“ uvedl předseda MAS Střední Povltaví a starosta Kovářova Pavel Hroch.

„Dotační program Leader ministerstva zemědělství má kromě jiného pomoci k revitalizaci budov a stavení, má podpořit zachování tradičních řemesel, zpracování místních plodin, dřeva a dřevního odpadu, zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit a podpořit další aktivity, třeba rozvoj agroturistiky,“ přiblížil Pavel Hroch směry, na které je dotační podpora zaměřena.

Do Místní akční skupiny v současnosti patří Svazek obcí Milevska, milevské středisko Junáka, folklorní soubor Kovářovan, ZD Chyšky, ZD Kovářov a ZD Bernartice, společnost Tollinger a další, také jednotliví podnikatelé.

Projekty neziskových subjektů mohou být hrazeny až do výše 80 procent, u ziskových subjektů maximálně 46 procent.

Sídlo má MAS Střední Povltaví v budově Obecního úřadu v Kovářově a agendou se zabývá Michaela Patková.

“Do termínu 29. září jsme obdrželi jedenáct projektů, z toho jeden nesplňoval požadované podmínky a byl po dohodě s jeho předkladatelem vyřazen. Šeštičlenná komise pak podle předem daných kriterií a tabulek vybrala pět projektů. Mezi ně by měly být rozděleny 2 miliony 250 tisíc korun,“ sdělila Deníku Michaela Patková.

Poslední slovo ovšem bude ještě mít ministerstvo zemědělství, kam budou žádosti v těchto dnech odeslány.