Nyní za pomoci krajského grantu ve výši 1,2 mil. Kč bude jako protipovodňová zábrana vybudována železobetonová zeď o délce 106 metrů.

„Ve zdi budou průchody, které by v případě povodně byly uzavřeny mobilní ochranou. Zeď je navržena jako ochrana před stoletou vodou,“ informoval vedoucí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Městského úřadu v Protivíně Jan Jelínek.

Protipovodňová stěna bude sloužit i jako zábradlí oddělující tento prostor od řeky Blanice a bude také architektonickým prvkem. Po dokončení této stavby bude následovat celková úprava parteru mezi domem s pečovatelskou službou a novým bytovým domem na nábřeží.