Kulturní komise města doporučila zařadit do Zlatého fondu města na podporu kulturních aktivit pro rok 2008 Mezinárodní folkorní festival, Mezinárodní festival studentských filmů a Divadlo Pod čarou, a to na základě námětů od odboru kultury a cestovního ruchu při MÚ. Vyjma Divadla Pod čarou byly tyto návrhy do Zlatého fondu zařazeny.

VÍCE VE STŘEDEČNÍM PÍSECKÉM DENÍKU.