Již osm let se hovoří o likvidaci topolové aleje na břehu řeky Otavy u Jitexu. Ny ní se přiblížil čas, kdy se tato nanejvýš komplikovaná a pravděpodobně i dost nebezpečná akce konečně uskuteční. Třicet topolů, jejichž koruny ohrožují nejen objekty v Jitexu, ale i zdraví lidí, by mělo zmizet koncem října, nejpozději počátkem listopadu.

„Záleží na tom, jak rychle půjde příprava a jaké bude počasí. Jinak už nic nebrání tomu, aby se tato neobvyklá práce uskutečnila. Je už nejvyšší čas, protože zdravotní stav topolů kanadských se radikálně zhoršuje,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Miloslav Šatra.

Pracovníci Městských služeb Písek tu každoročně za pomoci horolezců nebo hasičů dělali různé úpravy korun, které stály od několika desítek až po sto tisíc korun. Stejně se ale oddálilo vždy jen to nejakutnější nebezpečí. Pro letošní rok se našlo dost prostředků k radikálnímu a konečnému řešení.

Městské služby ale nedisponují potřebnou technikou a nemají ani dostatečné zkušenosti. Proto byla mezi pěti jinými vybrána v poptávkovém řízení specializovaná firma s nejnižšími finančními požadavky a výbornými referencemi.

„Nabídky se lišily nejen v peněžních nákladech, ale i v technologiích. Od postupného odřezávání až po klasické kácení. Městské služby vybraly firmu, která nabídla náklady 250 000 korun bez DPH za pokácení celé aleje. Likvidaci dřeva a pařezů si pak pracovníci městských služeb zajistí sami. Nejdražší varianta z nabídek byla zhruba o milion korun vyšší,“ dodal Miloslav Šatra.

Starou alej na jaře nahradí pyramidální habry v kombinaci s duby.