Půjde o pěší komunikaci v ulici 17. listopadu, konkrétně úsek mezi Komenského a Harantovou ulicí a dále o Burketovu ulici směrem k městskému sprotovnímu areálu. Lepšího osvětlení se dočkají také Pivovarská a sousední Švantlova ulice a komunikace k areálu Sylva.

Městské služby mají ve správě 3229 světelných bodů. I když se do rekonstrukce veřejného osvětlení v minulých letech investovalo, jeho stav není uspokojivý.