Správa areálu není jednoduchou záležitostí, protože je tady zhruba dvaatřicet objektů. V současné době je zde v nájmu sedm desítek firem, ale část je zatím stále nevyužitá.

Zastupitelstvo se již před třemi lety zabývalo studií využitelnosti celého areálu. Podle odhadů by obnova nevyužitých částí stála kolem 200 milionů korun. Investora se zatím nepodařilo najít. Jedním z důvodů mohla být i skutečnost, že město ve stejné době investorům nabízelo bývalé vojenské objekty.

„Je tu ještě nevyřešený problém kalových polí po bývalé galvanovně. Jejich sanace bude stát asi osm milionů korun. Je již zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení a město nyní bude žádat o dotaci z fondů Evropské unie,“ informovala tajemnice městského úřadu Zlata Hofmanová.

Podle zpracované studie by v areálu měla být vybudována bezbariérová stezka pro pěší a cyklisty z ulice Na Spravedlnosti do ulice Za Pazdernou. Stála by přes 17 milionů korun, ale nenavazovala by na městskou síť stezek. Byla by proto zřejmě málo využívaná.

Občané bydlíci Za Pazdernou požadují oddělení této obytné zástavby od průmyslového areálu. Odbor životního prostředí MÚ proto nechá zpracovat prováděcí studii ozelenění.

Celková regenerace průmyslového areálu bude finančně náročná. Je sice součástí městského projektového zásobníku, ale zatím bez udání priority. Na realizaci projektu město bude hledat dotační možnosti i ve fondech EU.