„Jako obvykle je nemocnost nejvyšší ve skupině předškolních dětí, kde mohl pozornost vzbudit poměrně vysoký mezitýdenní nárůst. Výskyt akutních respiračních onemocnění hodnotíme jako odpovídající nastupujícímu podzimu, i když stoupající trend začal ve srovnání s předcházejícími léty o dva až tři týdny dříve,“ uvedl včera MUDr. Jan Augustin, vedoucí oddělení epidemiologických informací a řízení očkování Krajské hygienické stanice.

Podle vyjádření hygieniků ale nebyl překročen práh epidemického výskytu infekcí. V 38. týdnu bylo na Písecku, v přepočtu na sto tisíc obyvatel, nejvíce nemocných ve věku do 5 let, a to 2817, ve skupině lidí ve věku 25 až 59 let bylo 232 pacientů.